FARNOST PÍSEK

Aktuality

Všechny aktuální události o dění z celé farnosti

Stalo se

29.09.2023

Některé z našich dětí opět vyrazily na duchovní obnovu, kterou pravidelně pořádá budějovického biskupství. Tentokrát je celým víkendem provázel sv. páter Pio. Fotografie zde.Minulý víkend někteří z našich statečných bojovníků opět obhajovali čest ČERVENÉ RŮŽE v 19. bitvě Války růží. Fotografie zde. Národní setkání Modliteb matek v Brně na téma: ...

Tradiční zahájení školního roku pro děti z náboženství a jejich rodiny na farním dvoře od 16h.

Milé ženy z farnosti, zveme Vás v sobotu 26. 8. 2023 na 12. ročník pěší pouti. Chceme vyjít z Písku, připojit se můžete také v Heřmani a Vodňanech popř. přijet rovnou na Lomec na Modlitbu matek.

Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději.

Zveme vás na "čtenářskou dílnu" nad úspěšným románem Kateřiny Tučkové, kterou pořádá písecká pobočka České křesťanské akademie.

V pátek 2. 6. proběhne i v Písku celorepubliková akce Noc kostelů, v jejímž rámci jsou veřejnosti netradičním způsobem zpřístupněny sakrální stavby. Písecký program připravili dobrovolníci zdejší římskokatolické farnosti, kteří zvou širokou veřejnost do tří zdejších kostelů.