PÍSEK

Historie farnosti

Písečtí farářové (do r. 2001 děkanové) od současnosti k obnově katolické duchovní správy roku 1621

2020 - dosud

R. D. Mgr. Witold Piotr Kocon


2013 - 2020

R. D. Mgr. Jan Doležal

2002 - 2013

R. D. Karel Vrba

čestný kanovník katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

2001 - 2002

R. D. Mgr. Jan Löffelmann


1990 - 2001

Msgre ThDr. Josef Jiran

1958 - 1990

R. D. ThDr. František Kajtman

1954 - 1958

R. D. Jan Vrba

osobní arciděkan

1938 - 1954

R. D. ThDr. František Pernegr


1906 - 1919

Msgre Antonín Pixa

1880 - 1905

Msgre František Pech

čestný kanovník katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

1866 - 1880

R. D. Josef Diviš

1847 - 1865

R. D. Matěj Tinger


1837 - 1847

R. D. Josef Maximilián Schneller

1823 - 1837

R. D. Vavřinec Mašek

1784 - 1823

R. D. Karel Řídký

1770 - 1784

R. D. Antonín Frankovský


1753 - 1770

R. D. Ignác Josef Šafařovic

1742 - 1753

R. D. František Josef Ledecký

1735 - 1742

R. D. Václav Liška

1707 - 1735

R. D. Václav František Bezděka


1701 - 1707 

R. D. Václav František Stuchlík

1694 - 1701

R. D. Gottfried Ignác Bílovský

1671 - 1694

R. D. Jan Šebestián Schindler (Schindteler)

1668 - 1671

R. D. František Ferdinand Čedík

kanovník Královské kolegiátní kapituly u sv. Petra a Pavla na Vyšehradě


1665 - 1668

R. D. Jan Fridrich Bechyně z Lažan

1656 - 1665

R. D. Jan Malegius

1655 - 1656

R. D. Václav Vojtěch Palatský z Kernšteina

1654 ? - 1655

P. Fra Ondřej Doubravský OP


1649 - 1654 ?

P. Fra Rafael Delaminez OP

1648 - 1649

R. D. Václav Vojtěch Palatský z Kernšteina

1645 - 1648

P. Fra Rafael Delaminez OP

1638 - 1645 ?

P. Fra Martin Walaský OP


1632 - 1637

P. Fra Antonín Ribbas OP

1631 - 1632

P. Fra Baltazar Soicius OP

1629 ? - 1631

italský dominikán neznámého jména

1623 - 1629 ?

R. D. Jan Hájek (Hagecius, Hossius)


1623

 R. D. Jan Batysta


Písečtí farářové (od poloviny 16. století děkanové) utrakvistické církve před obnovou katolické duchovní správy roku 1621 k husitskému převratu roku 1419

Matěj Posthumus Meziřický z Vitnberka (1614 - 1621?)

Viktorin Vrbenský (1609 - 1612)

děkan neznámého jména (1603 - 1609)

Václav Klement Hradišťský (doložen 1602 - 1603)

Jan Trybulec (? - 1595)

Mikuláš Dvorský (1578 - ?)

Václav Mirovický (1556 - 1576)

Cruciger (doložen 1553)

Václav (doložen 1548)

Bartoloměj (doložen 1540)

Jan Heremita (doložen 1529)

Jan Beránek (?) (? - ?)

Jan Grubach (doložen 1516)

Martin (doložen 1492)

(Bartoloměj Šťastný ?) (doložen 1486)

Tobiáš (doložen 1476 - doložen 1481)

Mikuláš z Pelhřimova (řečený Biskupec) (1420? - 1448/49)
takzvaný "biskup" táborské frakce husitů
fakticky "protifarář" vůči legitimnímu faráři Mikuláši z Lovosic
a později Jakubovi z Jabkynic


Písečtí farářové do husitského převratu roku 1419

Jakub z Jabkynic (1430 - ?)

Mikuláš z Lovosic (1407 - 1430)
kanovník katedrální kapituly u sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Zdislav ř. Canis (1389 - 1407)
kanovník katedrální kapituly u sv. Víta, Václava a Vojtěcha
kanovník kolegiátní kapituly u sv. Apolináře v Praze

Jan (doložen 1386 - 1389)

Martin (1380 - ?)
kanovník katedrální kapituly u sv. Václava v Olomouci

Ojíř (1379 - ?)

Zvěst (1379)

Fridrich (1371 - 1379)

Ctibor (? - 1371)

Mikuláš (doložen 1316 - doložen 1330)