KONTAKT

Římskokatolická
 farnost Písek
 

Adresa

Bakaláře 43/6, Vnitřní Město,
397 01 Písek

Telefon

+420 731 016 712

Sledujte nás

Facebook

 


Kněží

R. D. Mgr. Jan Skibiński 

farář v Písku, administrátor excurrendo v Čížové

+420 731 016 712

rkf.pisek@dicb.cz


R. D. Bc. Viktor Jaković

rektor kostela Povýšení Svatého Kříže, farní vikář v Písku a Čížové


.

Duchovní z Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti

P. Mgr. František Ludvík Hemala, CFSsS

administrátor excurrendo v Čimelicích a Miroticích, farní vikář v Písku, Čížové a Putimi

+420 604 374 516

fhemala@seznam.cz
P. Mgr. Maxmilián Petr Koutský, 

CFSsS

administrátor excurrendo v Kestřanech, Putimi a v Heřmani u Písku, výpomocný duchovní v Písku, okrskový vikář písecký

+420 777 221 739
Římskokatolická farnost Písek