I.

Prohlídka věže kostela

Prohlídky věže zajišťuje Infocentrum Písek, jsou pouze s průvodcem a po předchozí rezervaci

Nebo rezervace u správce věže p. Aloise Němce, na tel. +420 602 465 206

Hlásní a věžní

1910 - 1944

Josef Nový

1944 - 1954

Antonín Pěč

1954 - 1960

p. Wimmer

1960 - 1963

Josef Listopad

1963 - 1986

Zdeněk Tvrdý

od roku 1975

Alois Němec


Zvony


Sv. Václav

1310 kg


Panna Maria

854 kg


Sv. Cyril a Metoděj

620 kg


Jan Hus

530 kgII.

Prohlídka kostela Narození Panny Marie

Vstupní brána na západní straně kostela je otevřena každodenně. Prostor pro modlitbu je vymezen mříží pod kruchtou, odkud je zároveň přehlédnutelná celá hlavní loď kostela. 


Upozornění


Fotografování, filmování či jiný způsob dokumentace interiérů kostelů pro jakékoliv účely (soukromé, vědecké, umělecké a filmové tvorby, informační, zpravodajské v televizní relaci apod.) je možné povolit jen na základě písemné žádosti žadatele a písemného souhlasu Biskupství českobudějovického. Správci farností by v předsíních kostelů měli opatřit jednoduchou výstrahu, oznamující zákaz fotografování a filmování. Výjimkou je možnost fotografování a záznamu při obřadech, k čemuž si žadatel musí vždy osobně vyžádat souhlas zástupce farnosti, dbát jeho pokynů a respektovat posvátný prostor.

Žádosti o fotografování a filmování v kostele vyřizuje:

Biskupství českobudějovické
Oddělení péče o církevní památky
Biskupská 4
pošt. schr. 14
370 21 České Budějovice

e-mail: pamatkari (at) bcb.cz
Srov.: Acta Curiae Episcopalis Bohemobudvicensis
č. 04/2007 ze dne 2. dubna 2007