I.

Křty dětí a dospělých

Milí rodiče! V prvních týdnech po narození dítěte navštivte faráře (v českobudějovické diecézi administrátora) farnosti, v níž žijete, a požádejte o křest. Každá rodina se nachází v jiném stupni víry a v rozdílném způsobu zapojení do života farnosti. Z toho se také vychází při přípravě na křest dítěte. 

Co je potřeba

  • Jméno je vhodné vybrat pro dítě jméno světce či světice, kteří se stanou i patronem pokřtěného dítěte.

  • Kmotr má být spolehlivou oporou svému kmotřenci na cestě životem, proto by měl být vůči svému svěřenci přiměřeného věku, ale především pokřtěný, biřmovaný a s živou katolickou vírou. Spolu s rodiči nese před Bohem odpovědnost za náboženskou výchovu a výuku dítěte.
  • Místo křtu - Svátost křtu se uděluje pouze ve farním kostele Narození Panny Marie. 

 

Potvrzení o křtu

Při žádosti o potvrzení zašlete, prosím, na adresu farnosti: rkf.pisek@dicb.cz tyto údaje:

  1. Jméno a příjmení
  2. datum a místo narození
  3. místo (farnost) křtu
  4. adresu bydliště

Písečtí si potvrzení mohou vyzvednout v pracovní dny od 9.00 - 12.00 hod, ostatním bude zasláno na adresu bydliště.II.

Svátost manželství

Mladí přátelé - snoubenci! Zamýšlíte-li uzavřít církevní sňatek, domluvte si, prosím, alespoň dva měsíce před plánovanou svatbou schůzku s farářem (administrátorem) farnosti, v níž jeden z vás bydlíte. Je vhodné s sebou vzít občanský průkaz, rodný a křestní list.

Dispozice k přijetí svátosti

  • být pokřtěný, svobodný a plnoletý
  • při sňatku s osobou patřící do jiné církve nebo církevní společnosti poskytne katolická strana příslib, že si zachová víru a bude se snažit, aby všechny děti byly pokřtěny a vychovány v katolické církvi; totéž platí při sňatku s osobou nepokřtěnou (srov. CIC can. 1086 a 1124-25)
  • katolický křesťan je povinen uzavřít manželství před církví v kostele; pokud uzavřel jen civilní sňatek, může i dodatečně požádat o zplatnění před církví; zůstává členem církve, ale nemůže přijímat svátosti; o své situaci se může poradit s knězem

Místo svatby

Sňatek se uzavírá ve farním kostele v místě trvalého bydliště ženicha, nebo v místě trvalého bydliště nevěsty. Za určitých okolností může být sňatek uzavřen i v jiné farnosti, např. na poutním místě.

Termín svatby

Obvyklým dnem pro konání svateb je sobota. Některá období liturgického roku však nejsou podle církevního práva a liturgických předpisů vhodná pro konání svateb, proto je vhodné poradit se s duchovním i o datu uzavření sňatku.

Uzavřeli jste v minulosti pouze civilní manželství?

Toto manželství je možné dodatečně podle církevních předpisů zplatnit. Rádi vám poradíme, jak postupovat.