O NÁS

Křesťanská mateřská škola

Lidský život je jako veliká řeka. Poznáváním nových skutečností, učením se mravním hodnotám, navazováním vztahů k lidem kolem nás tvoříme mosty přes řeku. Záleží na každém z nás, kolik mostů dokážeme vytvořit...

Křesťanská mateřská škola (KMŠ) je státní mateřskou školu, která je administrativní součástí ZŠ J.K. Tyla v Písku. Do KMŠ jsou přijímány děti z věřících rodin i z rodin bez vyznání, které mají zájem o výchovu na základě křesťanských zásad.


Charakteristika vzdělávacího programu

Základním pilířem výchovně vzdělávací činnosti je především výchova k mravním hodnotám založeným na křesťanském základě, budování vztahů mezi lidmi, poznávání světa kolem sebe i poznávání sebe samého. Jak napovídá název školního vzdělávacího programu "Tvoříme mosty" i motto školky, snažíme se děti naučit tvořit pomyslné mosty samy k sobě, k druhým lidem, ke světu kolem nás.

Dny otevřených dveří KMŠ 

Pro zájemce o zápis dítěte do naší školky: každé 1. pondělí v měsíci během celého školního roku od 15.00 do 16.15. Děti si mohou ve školce pohrát a rodiče se zeptat na to, co je o naší školce zajímá.

Vize pedagogů

Naší vizí je vytvořit ze školky rodinnou školku, kde bude panovat ovzduší pohody, důvěry, přijímání druhého člověka takového, jaký je. Snažíme se důsledně uplatňovat respektující přístup k dětem. Chceme vštěpovat dětem základní křesťanské i obecně lidské mravní hodnoty, jako jsou poctivost, úcta, láska, citlivost, vlídnost, nesobeckost, spravedlnost, odpuštění, spolehlivost, samostatnost.....

Bc. Helena Kučerová, vedoucí učitelka KMŠ


Kontakt


Adresa KMŠ

Dobrovského 672, 397 01 Písek

Telefonní kontakt

Mobil: 739 382 266
Tel.: 384 971 823

Vedoucí učitelka KMŠ

Bc. Helena Kučerová  

mobil: 728 685 007
e-mail: lenka.kucerova@zstylova.cz