První setkání po volbách 

13.12.2022

Přítomni: Soňa Sádlová, Jitka Bočková, Lenka Kučerová, Eva Záluská, P. Viktor Jaković, P. Witold Kocon, Kamil Činátl, Václav Boček, Karel Kudrna, Vratislav Němeček, Jiří Hronek, omluveni Karel Lednický a Lenka Kuboušková

1) Proběhla volba sekretáře FR (Kamil Činátl) a jeho zástupce (Jiří Hronek).

2) P. Witold informoval o zveřejnění údajů o volbě do FR (počet voličů, konkrétní hlasy pro kandidáty), o způsobu zveřejnění se hlasovalo.

3) Ze synodálního procesu vzešla poptávka po zpřístupnění farní knihovny. Provozu se ujme Soňa Sádlová, která promyslí konkrétní způsob zpřístupnění fondu. Pro fungování bude nutné zapojení dalších dobrovolníků. Proběhne jejich oslovování. Prozatímní provoz bude vždy v neděli od 10:00 do 10:30, v jehož rámci se otestuje poptávka.

4) P. Witold potřebuje dobrovolníka, který by se ujal farní kroniky, jež by měla obsahovat základní události ze života farnosti. Poslední tři roky není kronika vedena. Role kronikářky se ujala Lenka Kučerová.

5) P. Witold by ocenil pomoc s vedením matriky a souvisejícím vystavováním potvrzení. Oslovíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoci. Odhadovaný rozsah pomoci je dvakrát v měsíci.

6) Na návrh P. Witolda se diskutovalo o termínu setkání skupiny úklidu v děkanském kostele. Předběžný návrh 2. 2. v rámci po vánočního úklidu kostela. Padla možnost propojení skupin obou kostelů.

7) Kamil Činátl navrhl, aby se FR pro příští setkání zamyslela nad možnou agendou. Příští setkání by se diskutovala možná témata a oblasti činnosti FR. Zápis podnětů možný do sdílené Google tabulky, KČ zašle link.

8) P. Witold informoval o systému Omnia a aplikaci Farnost do kapsy. Farnost povinně bude využívat tento systém jako databázi, existuje využít i jako komunikační platformu. Diskutovalo se o možnostech využití (ideální by bylo setkání se zástupci farnosti, kde Omnia funguje.

9) Lenka Kučerová navrhla pravidelný rytmus setkávání FR. Jiří Hronek navrhl sdílení informací prostřednictvím sdílení v Google.

10) Eva Záluská navrhla možnost setkání FR s vedením Charity. Zprostředkovala podnět od farníků, aby FR usilovala o podporu lidí na okraji farnosti (úsilí vycházet vstříc lidem, kteří poprvé přijdou do kostela, mají obavu, jak se zapojit).

11) Další setkání FR proběhnou 29. 1. a 26. 2. v 19 hodin. Předběžný plán setkávání poslední neděli v měsíci.

zapsal Kamil Činátl