Diecézní pouť Modliteb matek

04.06.2022

V sobotu 4. černa 2022 bylo v Lišově diecézní setkání/pouť Modliteb matek.


Pouť začala možností pěšího putování od kostela sv. Víta v Rudolfově do Lišova. V Lišově setkání začalo společnou mši svatou, kterou sloužil P. Marcin Chmielewski. Poté následovalo slovo národní koordinátorky Mgr. Markéty Klímové, MSc. a diecézních koordinátorek Kateřiny Pokorné a Evy Záluské. Tato beseda a následné svědectví a sdílení maminek probíhalo zčásti v kostele a poté na farní zahradě, kde lišovské ženy připravily velmi příjemné posezení s občerstvením.
Pouť byla ukončena modlitbou matek v lišovském kostele sv. Václava.