Farní rada 17. 03. 2024

17.03.2024Přítomni: P. Jan Skibiński, P. Viktor Jaković, Karel Lednický, Jitka Bočková, Lenka Kuboušková, Eva Záluská, Karel Kudrna, Jiří Hronek, Kamil Činátl, Václav Boček, Vratislav Němeček, Soňa Sádlová, Lenka Kučerová


  1. P. Jan Skibiński seznámil přítomné s jarním kalendářem farnosti: 3. 4. proběhne koncert, 10. 4. farní večer, 19. 4. bude zahájen předmanželský kurz (další setkání 3., 17., a 31. 5.), 1. 5 se koná pouť v Borečnici, 3. 5. pořádá ČKA besedu s historikem Jaroslavem Šebkem, 16. 5. svatojanská pouť, 24. 5. večer chval, 30. 5. Boží tělo, 1. 6. pouť Semice, 7. 6. Noc kostelů, 9. 6. procesí při městské slavnosti. Od 5. 5. začínají farní kávy před klášterním kostelem. Od října je nahradí farní večery v Konírně.

  2. Lenka Kuboušková tlumočila návrh hudby z Elimu. Zapojení do velikonoční liturgie již není organizačně možné. Je potřeba řešit v předstihu.

  3. Václav Boček seznámil FR s návrhem programu Noci kostelů. Nejprve shrnul vyhodnocení loňského ročníku. Z rekapitulace vyplynulo několik témat, jimž je potřeba věnovat pozornost (předejít zpožďování programu, zajistit úklid prostor, podpořit individuální průvodce, ošetřit pohyb návštěvníků v posvátných prostorech). Návazně VB představil program letošního ročníku. Program navazuje na úspěšné formáty z loňska, nově se u sv. Václava akcentuje téma smrti. Noc kostelů bude opět probíhat ve třech kostelích (vždy s knězem a s hlavními organizátory):

    • děkanský kostel - P. Jan Skibiński, Soňa Sádlová, Jitka Bočková

    • klášterní kostel - P. Viktor Jaković, Eva Záluská, Lenka Kučerová a katechetky
    • sv. Václav - P. Max Koutský, Václav Boček

Zapojení kostela sv. Karla Boromejského (prohlídka s architektem Pavlem Věřtátem) bylo odloženo. Václav Boček poukázal na potřebu zajistit fotografy, domluvit a vyškolit dobrovolníky, zajistit úklid. Program by měl být vždy ukončen modlitbou, kterou připraví hlavní organizátoři, případně konkrétní společenství. Přípravné setkání s dobrovolníky domluveno na 5. 5. (před farní radou). P. Viktor navrhl oslovit dobrovolníky po linii společenství. Diskutovaly se možnosti ekumenické spolupráce. FR se shodla na společné propagaci v tisku a na snaze nepostavit proti sobě top akce (Sonitus). KČ přislíbil podíl na propagaci a komunikaci s ČSCH. P. Viktor navrhl, aby se info o Noci kostelů začlenilo do programu městských slavností. Soňa Sádlová navrhla zapojení Jana Měšťana s přednáškou o krádeži písecké madony.

4.   Soňa Sádlová informovala o nabídce Josefa Motyky (přednáška o židovském hřbitově, o historii Židů v            Písku). P. Jan souhlasí, aby se nabídlo farníkům.

5.    P. Jan informoval FR o tom, že nebude o Velikonocích v Písku. Osvětlil důvody své nepřítomnosti (25 let         výročí duchovní formace v Polsku).

6.   Kamil Činátl navrhl, aby se účastníkům synodálního procesu v Písku navrhla možnost setkání nad                    dokumentem "Synodální církev v misijním poslání - souhrnná zpráva", který vzešel z podzimní synody            biskupů v Římě. P. Jan souhlasil.


Další setkání FR proběhne v neděli 5. 5. od 19:00 na faře.


Zapsal Kamil Činátl