Farní rada 4. 2. 2024

21.02.2024

Zápis ze setkání farní rady 


Přítomni: P. Jan Skibiński, P. Viktor Jaković, Karel Lednický, Jitka Bočková, Lenka Kuboušková, Eva Záluská, Karel Kudrna, Jiří Hronek, Kamil Činátl, Václav Boček, Vratislav Němeček, Soňa Sádlová, Lenka Kučerová


P. Jan Skibiński uvítal členy farní rady na prvním společném setkání po jeho příchodu do farnosti. Jednotliví členové se krátce představili. Osvětlili, jaká společenství v radě zastupují a zmínili témata, jež považují za klíčová.


P. Jan Skibiński potvrdil kontinuitu farní rady. Jelikož mají členové důvěru farníků, důvěřuje jim i on. Připomněl, že farní rada má poradní funkci a že klíčovou odpovědnost za rozhodování nese duchovní správce.


Návazně farní rada řešila termíny blížících se událostí, různá dílčí témata a agendu pro příští setkání.


  • před Velikonocemi proběhnou duchovní obnovy ve dnech 21. a 22. března

  • 22. března od 18:00 proběhne liturgie smíření

  • na křest se připravují tři katechumeni, skrutinia probíhají v pátek 16. 2., 8. 3. a 15. 3. vždy od 19:00 na faře

  • pro nedělní ohlášky je potřeba informace předat vždy nejpozději do pátku 12:00

  • 24. 5. proběhne večer chval

  • 2. 6. bude první svaté přijímání

  • 7. 6. proběhne Noc kostelů, program koordinuje Václav Boček

  • Jiří Hronek nabídl pomoc s Farností do kapsy a navrhl zasílání notifikací v případě akcí jako jsou duchovní obnovy

  • P. Jan Skibiński plánuje i adventní duchovní obnovy


Další setkání farní rady proběhne 17. 3. od 19:00 na faře.


Zapsal Kamil Činátl