Skautské středisko Gáhál

30.08.2022

Skautský rok 2022/2023

Letní tábor skautského střediska Gáhál

2.-16. července 2022 proběhl letní tábor píseckého skautského střediska Gáhál v lesním zákoutí U Hromové jedle poblíž obce Kluky. Tábor jako obvykle postavili na zelené louce dospělí vedoucí

a skauti a skautky střediska v sobotu 2.7. a v neděli mohla před obědem najet do hotového tábora vlčata a světlušky.

Střediskové tábory dnes vedou až na výjimky vesměs odchovanci střediska, kteří před lety začínali v našich oddílech jako vlčata a světlušky- od vedoucí tábora, přes jejího zástupce (převážně pro technické věci), zdravotnici tábora až po vedoucí táborových programů, které jsou zvlášť pro skauty a skautky a zvlášť pro vlčata a světlušky. Letos jsme zvolili společné téma Harryho Pottera a školy v Bradavicích, a tak mohla být část programu společná pro velké i malé. Každá z bradavických kolejí (Nebelvír, Havraspár, Mrzimor a Zmijozel) měla svoji barvu školní kravaty, podle které se jejich členové snadno rozeznávali. Program vrcholil pro malé objevením Tajemné komnaty a pro velké volbou ředitele školy v Bradavicích (každá kolej měla hlasovací možnosti podle bodů, které si vydobyla během jednotlivých disciplin v průběhu tábora).

V průběhu tábora došlo i na celodenní výpravy: Vlčata a světlušky ji měly na Živec a do okolí, skauti a skautky pak na naše bývalé tábořiště u Jetětic, kde byli překvapeni rozsahem devastace okolního lesa kůrovcem.

Velkou atrakcí tábora byla pro malé, velké i dospělé lezecká stěna zapůjčená známou píseckou lezeckou firmou.

Vlčata a světlušky jsou na táboře jen 8 dní. Návštěvy, aby nebyl rušen program, nejsou proto povoleny. Skauti a skautky mají pobyt 15 denní. V neděli uprostřed tábora je odpoledne vyhrazeno pro návštěvy a v podvečer pro polní mši, které se návštěvy, pokud mají zájem, mohou zůčastnit.

Vlčata a světlušky soutěžily jako každý rok o prestižní 3 bílé tesáky a 3 kapky rosy a skauti

a skautky o stejně prestižní 3 orlí pera. I letos se našli ti, kteří vše nakonec dokončili s úspěchem, jak mezi malými tak staršími skauty a skautkami.

Na začátku srpna proběhl ještě letní tábor oddílu Klubíčko.

Po prázdninách začínáme opět v pondělí 12. září v 16:30 před našimi klubovnami na Velkém náměstí-vedle kostela Povýšení sv. Kříže.

Junák, skautské středisko Gáhál