Jak proběhly volby do farní rady?

25.01.2023

Během první adventní neděle 27. 11. se konaly volby do farní rady. Zveřejňujeme bližší informace k jejich průběhu. Dle odevzdaných lístků se voleb zúčastnilo 287 lidí. V tabulce níže jsou uvedeny počty hlasů pro jednotlivé kandidáty, které vždy po dvojicích navrhlo šest farních společenství (hudba, modlitby matek, schönstattské hnutí, salesiáni spolupracovníci, společenství můžů a úklid). Farníci dále mohli na volební lístek doplnit tři osoby dle vlastní preference. Zde byly návrhy hodně rozptýlené, objevilo se velké množství jednotlivých hlasů pro celou řadu farníků. V tabulce proto uvádíme pouze osoby, u nichž se sešel větší počet hlasů.

Další setkání farní rady proběhne v neděli 27. 1. Můžete se na její členy již nyní obracet s případnými podněty k fungování naší farnosti.