Katecheze o víře

16.04.2023
Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život ∙ 1 Jan 3,16

Katecheze probíhají každé úterý a čtvrtek od 18:45 hodin.

Začátek 18.4.2023 na faře u kostela narození Panny Marie.