Příprava na Svatý týden a Velikonoce

29.03.2023

V pátek 31. 03. v klášterním kostele, v sobotu 01. 04. v děkanském kostele a na faře bude probíhat zpověď před Velikonocemi 


Pátek 31. března od 18:00h v kostele Povýšení sv. Kříže

  • Bohoslužba slova se soukromou zpovědí. Bohoslužba bude doprovázená písněmi a modlitbami mladých. 

Sobota 01. dubna od 8:30h v kostele Narození Panny Marie

  • Zpověď po ranní mši v kostele a na faře do 10h. Od 10h do 12h se bude zpovídat jenom na faře. 


Ve zpovědi, neboli svátost smíření, se díky lítosti a vyznání hříchů před Bohem otevírají ty rány, které nám způsobila naše malá láska vůči Bohu či lidem. A Bůh do těchto ran na prosbu církve nalévá své milosrdenství, zahrnuje nás láskou a dává nám sílu nadále jej následovat. 

Nebojte se přistoupit k lékaři našich duši.