Křížová cesta

15.03.2024
Zveme všechny do kostela Povýšení svatého Kříže, kde v pátek 15. 3. od 17:30 proběhne pobožnost křížové cesty, kterou připravily děti z náboženství.
Od 18:00 následuje mše svatá přizpůsobená pro děti.