Májová u kaple sv. Víta

27.05.2022

Pátek 27. 05. 2022 od 17:00h

Srdečně všechny zveme na májovou pobožnost se zpěvem u malebné kapličky sv. Víta v Budičovicích u Skal (cca 20 min. autem od Písku). Začínáme v 17:00, zhruba v 17:30 budeme rozdělávat oheň - zájemci si mohou donést něco na opékání. V případě mírného májového deště se akce koná, pokud by pršelo opravdu hodně, ruší se.

 Na viděnou v Budičovicích.


Plán průběhu:

17:00-17:30 - Pobožnost (Přivítání a vysvětlení průběhu, 8 min. litanie, 2 mariánské písně z kancionálu, společné přímluvy, pár minut sváteční slovo od p. Witolda, 1-2 písně na závěr).

17:30-18:15 - Oheň a opékání buřtů, společné pobytí.

Přesné místo s mapou zde.