Máme farní radu

06.12.2022

Během první adventní neděle 27. 11. se konaly volby do farní rady 

Děkujeme všem farníkům, kteří se voleb zúčastnili. Poděkování patří také všem kandidátům, kteří byli ochotni ve farní radě zasednout. Dle odevzdaných lístků se voleb zúčastnilo 287 lidí. Z kandidátů, jež navrhovalo šest farních společenství (hudba, modlitby matek, schönstattské hnutí, salesiáni spolupracovníci, společenství můžů a úklid) získali větší počet hlasů: 

 • Václav Boček 
 • Eva Záluská 
 • Lenka Kuboušková
 • Jitka Bočková
 • Jiří Hronek  
 • Vratislav Němeček. 

Farníci dále mohli na volební lístek doplnit tři osoby dle vlastní preference. Zde byly návrhy hodně rozptýlené. Nejčastěji padala jména:

 • Lenky Kučerové 
 • Soni Sádlové 

Děkujeme, že kandidaturu do farní rady přijali. 

Ve farní radě zasednou též osoby přímo jmenované P. Witoldem Koconem: 

 • P. Viktor Jaković 
 • Karel Lednický
 • Karel Kudrna  
 • Kamil Činátl


Farní rada se sejde k prvnímu setkání 13. 12. 2022. Můžete se na její členy již nyní obracet s případnými podněty k fungování naší farnosti. Vznik farní rady představuje konkrétní a důležitý výstup synodálního hnutí v Písku.

Děkujeme všem, kteří se do příprav volby organizačně zapojili.