Mše pro uprchlíky z Ukrajiny

13.03.2022

V neděli 6. března 2022 ve 14 hodin byla v Děkanském kostele sloužena mše za všechny uprchlíky z Ukrajiny. Mši předsedal farář Witold Kocon. Sešlo se malé společenství věřících, kteří přišli vyjádřit svou podporu a blízkost těm, kteří se kvůli válce v těchto dnech přistěhovali do naší farnosti. Mše byla sloužena v češtině s překladem do ukrajinštiny. 

Válku zastavit nemůžeme, ale svou štědrostí a péčí o všechny, kteří do našeho města přicházejí z válkou zmítané Ukrajiny, můžeme alespoň zmírnit jejich tragédii. Děkujeme všem našim farníkům, kteří jakýmkoliv způsobem v těchto dnech pomáhají k tomu, aby se naši bratři a sestry z Ukrajiny v naší farnosti a městě cítili bezpečně a aby se cítili v našem společenství přijati. 

Ježíš se ujal slova a řekl: "Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží."  Mt 11,28-30