Náboženství na faře a farní klub

02.09.2022

Začínáme v týdnu od 05. září. Výuka náboženství trvá 45 min. 

I když se léto chýlí ke konci a teploty klesají, včera bylo na farním dvoře velké horko. Zahájili jsme nový školní rok. Program byl pro všechny děti i rodiče velmi bohatý. Kluci si vyzkoušeli turnaj v ping-pongu, děti se mohly zapojit do tvořivé dílny nebo si zatančit židovský tanec. To vše bylo doprovázeno jídlem, pitím a samozřejmě společnou modlitbou. Na náboženství se zatím přihlásilo 45 dětí. Novinkou je, že jsme v tomto školním roce otevřeli farní klub pro mládež od 14 do 18 let. Zatím máme 10 zájemců. V případě, že jste nestihli přihlásit své děti, stále je to možné, a to jak na náboženství, tak do farního klubu.