Popeleční středa - den modliteb za Ukrajinu

01.03.2022

Zítra je Popeleční středa, zveme všechny farníky a Písečáky, kteří se k nám mohou připojit ve společné modlitbě a půstu za mír na Ukrajině. 

Na znamení solidarity se zítra vzdáme oběda a ve 12 hodin v děkanském kostele při adoraci v modlitbě a tichu budeme myslet na všechny postižené touto válkou. Budeme také sjednoceni s ukrajinským lidem slavením eucharistie v naší farnosti, v děkanském kostele od 8h a večer v kostele Povýšení sv. Kříže od 18h. 

Tak jako se v našem lidském životě den za dnem střídá láska, hřích, radost a smutek, objevuje se i potřeba pokání. Během pandemie, války nebo krizové ekonomické situace se postní doba stává důležitější než kdy jindy. Je to čas, který předchází a připravuje slavení Paschy. Čas naslouchání Božímu slovu a obrácení, příprava na Velikonoce a připomínka křtu, smíření s Bohem a s bratry a sestrami, čas častějšího používání "křesťanských zbraní" - modlitby, půstu a almužny.

  • Almužnou můžeme velmi konkrétním způsobem regulovat své negativní sklony vlastnit. Narušený vztah k penězům, majetku, oděvu a různým předmětům lze tedy uspořádat tím, že se jich stále častěji zříkáme. Důležité je, aby odříkání bylo "plodné", tj. mělo by jít ve prospěch potřebných, a to je ta správná almužna. Postní doba je vhodným časem k tomu, abyste si připomněli, jak jste šťastní, že máte vše, co potřebujete, a abyste se o něco podělili s ostatními. Přemýšlejte o tom, jakým způsobem se můžete rozdělit.
  • Půst samozřejmě neznamená jen vzdát se jídla: člověk se "postí" od hříchu. Půst je jen způsob, jak si vytvořit ve svém životě místo. Je to podobné, jako když na jaře roztaje sníh a odhalí spoustu bahna, kamení, větviček a špíny. Ani jsme si nevšimli všeho toho nahromaděného nepořádku, ale teď je potřeba udělat jarní úklid. Totéž musíme udělat se svými životy. Když nedáváme pozor, v našich životech se může nahromadit nepořádek. Půst od jídla a pití je připomínkou, jak uvolnit místo ve svém životě pro Krista. Můžete se také postit od sledovaní televize, hraní her nebo od trávení času online, na facebooku, instagramu apod. Je dobré se postit i od špatného chování, jako je pomlouvání nebo urážení druhých, abychom se k těmto zvykům po půstu nevrátili. Proto zvažte, od čeho se budete postit.
  • Modlitbou, tj. vztahem s Bohem, budu regulovat své neuspořádané sklony milovat sebe více než Boha, být sám sobě bohem, vládnout a ovládat. Vyčleňte si 10 minut ze svého dne a najděte si klidné místo. Můžete hledat otevřený kostel, kapli nebo být ve svém vlastním domě, na lavičce v parku, na procházce... Ráno, odpoledne nebo večer. Můžete jít na adoraci před Nejsvětější svátost oltářní a zůstat tam sami s Pánem. V naší farnosti se koná adorace každý čtvrtek po mši v klášterním kostele. Můžete Bohu říct všechno, co vás těší i co vás rozčiluje. Můžete s Ním mluvit o lidech, na kterých vám záleží - o lidech, kteří jsou nemocní nebo prožívají těžké časy.

Klíčová teze, která spojuje všechny tři ctnosti, o nichž Ježíš mluví, a kterou uslyšíme v evangeliu na Popeleční středu, je: "Dávejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi; jinak nemáte odplatu svého Otce v nebesích." Mt 6,1