Přednáška v muzeu: Úcta ke znamením a relikviím Kristova utrpení ve městě Písku - Jan Adámek

18.04.2023