Představení dětí - kandidátů prvního sv. přijímání

30.03.2022

V neděli 27.3.2022 byly v děkanském kostele představeny děti, které se připravují k prvnímu přijetí svátosti smíření a svátosti eucharistie. 

Otec Witold při mši svaté každé dítě představil jménem a na konci mše každému z nich jednotlivě požehnal. Více fotografií si můžete prohlédnout na odkazu zde.

ff

f

V naší farnosti se tento rok připravuje ke svátostem 16 dětí. Jsou to žáci 3. a 4. třídy, jedna dívka chodí do 5. třídy. Letos se ve skupině sešly dokonce tři páry sourozenců. Jednou týdně se děti setkávají na faře s otcem Viktorem, který vede jejich katechezi. Měla jsem možnost je během jejich setkání navštívit. Byla pro mě radost vidět, jaká je to živá, milá a bystrá skupina. Viktor se snaží, aby týdenní katecheze spolu s přípravou na 1. svaté přijímání byla nejen vzdělávací, ale aby měla především formační charakter. Promyšlené katecheze mají spád, děti se něco naučí, ale je ponechán také prostor pro prožitek. Setkání je doprovázeno slovem, kytarou a zpěvem, využívá moderní technologie, hry a příběhy. Není možné nevšimnout si, že je mezi dětmi příjemná atmosféra, z které by mohla vyrůst krásná přátelství.

V děkanském i klášterním kostele visí plakát s "pohádkovými" portréty dětí, které se připravují na první udělení svátostí.

Visí tam pro děti, které se mohou těšit na velký den.

Visí tam pro jejich rodiče a kmotry, kteří jim umožnili, aby se mohly připravovat k prvnímu svatému přijímání. Umožnili jim být součástí skupiny ostatních dětí, a tím nejspíše poprvé tvořit společenství v Kristově jménu s ostatními vrstevníky.

Visí tam pro nás, prohlédněme si ho. Bude nám až do konce června připomínat, že jsou tu děti, které patří do naší farní rodiny, a že potřebují naše doprovázení na této cestě.

Proto nás všechny zvu k modlitbě za tyto děti a za to, abychom pro ně a jejich rodiny měli otevřené srdce, mysl i ruce pro případ pomoci, povzbuzení a podpory.

Kéž jejich cesta poznávání Boha nikdy nekončí.

Autor: Kateřina Pokorná