Program Noci kostelů 2023

02.06.2023
Noc kostelů v Písku


V pátek 2. 6. proběhne i v Písku celorepubliková akce Noc kostelů, v jejímž rámci jsou veřejnosti netradičním způsobem zpřístupněny sakrální stavby. Písecký program připravili dobrovolníci zdejší římskokatolické farnosti, kteří zvou širokou veřejnost do tří zdejších kostelů.

Děkanský kostel Narození Panny Marie můžete 2. 6. navštívit od 19 hodin. Je možná volná prohlídka, připraven je kvíz pro děti, zájemci se mohou zúčastnit liturgického workshopu. Dozví se více o náboženských gestech a postojích, o tom, jak vzniká vůně kadidla, a také o tom, kam se lije svěcená voda. Ve 20 hodin navazuje koncert duchovní hudby pěveckého sboru Sonitus a varhanní improvizace. Později až do 23 hodin je kostel otevřen jako prostor pro ztišení, kdy si můžete zapálit svíčku či vyslechnout texty církevních otců nebo gregoriánský chorál.

Klášterní kostel Povýšení sv. Kříže je taktéž otevřen od 19 hodin. Pro děti je zde připraveno napínavé pátrání po klášterním pokladu dominikánů, pro dospělé paralelně možnost duchovního rozhovoru či prohlídky kostela s průvodcem. Od 21 do 23 hodin zde bude prostor pro ztišení a rozjímání nad duchovními texty a hudbou.

Pozornost jistě přitáhne kostel sv. Václava, v němž bude od 21 do 22 hodin probíhat komentovaná prohlídka, kterou povede historik Jan N. Adámek. 

Podrobnější informace k Noci kostelů najdete na plakátech či na webu nockostelu.cz.