Program střediska Gáhál

05.05.2023

1/ 23.4.2023 v 11 hod. skautská mše na Lomci- oslava svátku sv. Jiří. Účast individuální- po rodinách nebo auty po domluvě mezi zájemci- z důvodu, abychom nebyli vázáni všichni na všechny po ukončení programu na Lomci (ten asi do 12:30 hod.). V pondělí 24.4. jsou schůzky.

2/ V květnu odpadnou kvůli státním svátkům 1. a 8.5. dvě schůzky. Proto v květnu výpravu vypustíme.

3/ V červnu v sobotu 3.6. lodičky V. Hydčice-Strakonice pro skauty a skautky (vedou Gusta Kučera a Fanda Losos). Cena cca 300,- Kč (doprava, pronájem lodí). Do neděle 7.5. je nutné nahlásit F.Lososovi účast/neúčast individuálně přes msg nebo telefonicky na č. 737 175 815. Ve stejný den výprava vlčat na letecký den do Soběslavi- vlakem (vede Johny Záloha). Cena cca 150,- Kč(vlak). 2.-3.6 výprava oddílu Klubíčko + světlušek z píseckého oddílu Ještěrky na Helfenburk, s přespáním pod stany, vlakem+busem tam, z Krajníčka pěšky na hrad, z něj do Bavorova, odtud autobusem domů do Písku (vedou Eva a Pavel Janíkovi a vedoucí světlušek). Cena cca 150,- Kč doprava+vstupné). Podrobné info na schůzkách před těmito výpravami.

4/ Tábory: Střediskový tábor v obvyklém termínu (skauti+skautky první dva týdny v červenci (1.-15.7.), vlčata a světlušky první týden v červenci (2.-9.7.), Klubíčko první týden v srpnu.