Svátost smíření

16.12.2023
"Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!" (Lk 3,4)