Velikonoční svátost smíření

04.04.2022

V pátek a sobotu bude možnost zpovědi a tak se připravit na Velikonoce.


Pátek 8. dubna od 19:00h v kostele Povýšení sv. Kříže

  • Bohoslužba slova se soukromou zpovědí. Bohoslužba bude doprovázená písněmi, modlitbami a meditacemi společenství mládeže.

Sobota 9. dubna od 8:30h v kostele Narození Panny Marie

  • Zpověď po ranní mši v kostele a na faře. Při zpovědi bude v kostele adorace. Kristus přítomný ve svátosti eucharistie je našim pokrmem, lékem a útěchou.


Ve zpovědi, neboli svátost smíření, se díky lítosti a vyznání hříchů před Bohem otevírají ty rány, které nám způsobila naše malá láska vůči Bohu či lidem. A Bůh do těchto ran na prosbu církve nalévá své milosrdenství, zahrnuje nás láskou a dává nám sílu nadále jej následovat.

Více o svátostí smíření na odkazu zde.

Když vytáhneš rybu z vody, tak nemůže dál žít. Právě tak je tomu s člověkem bez Boha . A právě skrze svátost smíření se člověk vrací do společenství s Bohem, tak jako "ryba do vody".

(sv. Jan Maria Vianney)