Volby do farní rady

12.11.2022

Volby budou probíhat po mši svaté:
23.11.2022 v kostele sv. Karla Boromejského na Hradišti
26.11.2022 v kostele sv. Václava
27.11.2022 v kostele Narození Panny Marie a v kostele Povýšení Svatého Kříže

Je možné také hlasovat na děkanství od 23.11. do 27.11.2022