Výstupy synodálních skupinek

28.03.2022

V pátek 18. března proběhlo v Městské knihovně Písek setkání účastníků synodálního procesu. V příjemném prostředí knihovny účastníci synody sdíleli závěry a zážitky ze vzájemných setkání.

V průběhu února a března 2022 se v naší farnosti setkávaly skupinky lidí, kteří vzájemně sdíleli své zkušenosti z náboženského života a diskutovali nad souborem otázek, jež připravil papež František. Tento tzv. synodální proces probíhal v katolické církvi po celém světě. Cílem synody není dle papeže "vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu."  Více o synodě na odkazu zde

V Písku vzniklo devět skupinek, které se několikrát sešly nad jednou či dvěma otázkami, jež si z nabídky pro synodální setkání vybraly. Společnou práci koordinovali dobrovolníci z řad věřících, kteří se ujali role moderátorů. V pátek 18. března proběhlo v Městské knihovně Písek setkání účastníků synodálního procesu. Aktivně se jej zúčastnilo přes padesát lidí. V příjemném prostředí knihovny účastníci synody sdíleli závěry a zážitky ze vzájemných setkání. Shodovali se v tom, že oceňují podnět papeže Františka k aktivnějšímu zapojení do "společné cesty" církve. Ve skupinkách se často potkávali lidé, kteří vedle sebe roky sedávají v kostelních lavicích, a přitom neměli příležitost se blíže poznat. S radostí i překvapením popisovali, jak to setkávání změnila. Moderátoři skupin společně připravují zprávu, která by podrobněji popsala, k čemu dospěla synoda v naší farnosti. Z pátečního setkání bylo zřejmé, že k nejsilnějším tématům patřila ochota aktivněji se zapojit do života církve v Písku, snaha více vzájemně komunikovat a touha rozvíjet náboženský život nad rámec nedělního kostela. Zaznělo množství velmi konkrétních nápadů i obecnějších vizí, které budou rozvedeny ve zmíněné zprávě.

Pátečního setkání se účastnili i P. Witold Kocon a P. Viktor Jaković, kteří se již dříve setkávali s některými skupinkami, aby se v živém dialogu seznámili s podněty věřících "zdola". Na setkání v knihovně oznámili vznik synodní rady, která by dále rozvíjela podněty vzešlé z práce skupin. Synodální proces v naší farnosti tak nekončí, je to běh na delší trať, do nějž se mohou zapojit i další lidé. V pátek jsme se v knihovně shodli, že alespoň některá očekávání vytyčená papežem Františkem se nám dařilo naplnit.

Autor: Kamil Činátl