Zahájení synodálního procesu v Písku

15.01.2022

V pátek 14. 1. jsme na setkání v kostele sv. Kříže zahájili synodální proces v naší farnosti. Přijměte i vy pozvání papeže Františka na společnou cestu. Synoda představuje duchovní proces, který nabízí příležitost společně prožívat víru a zakusit v životě církve, že jako jeden putující Boží lid všichni společně kráčíme kupředu na cestě do Božího království. V následujících dvou měsících se před námi otevírá zcela mimořádný čas milosti, ve kterém k církvi, a to znamená ke každému z nás, může promlouvat Duch Svatý.

Synodální skupinky, které díky vám vznikají, mají být místem, kde bude možné zakusit, že jsme jako církev společně na cestě, po které nás vede Duch Svatý. Právě v těchto skupinkách si budeme moci uvědomit a prožít, co to znamená být synodální církev. Tyto skupinky mají za úkol stát se prostorem, kde každý bez obav, ve svobodě, pravdě a lásce může vyjádřit svoji zkušenost s církví jako společenstvím na cestě a společně hledat další nasměrování. Společně vytváříme prostředí vzájemného naslouchání, kde je každý přijat a v němž se předpokládá jako výchozí bod otevřenost vůči pohledu druhého. Bližší informace o tematickém zaměření práce skupinek najdete v přiložených dokumentech.

 V týdnu od 17. 1. proběhnou první setkání, kde se zapojení s pomocí moderátorů dohodnou, na jaké z nabídnutých témat se zaměří. Využijte tuto výjimečnou příležitost a zapojte se do synodálního procesu.

Prozatím vzniklo sedm skupin, které organizují jednotliví moderátoři. Této role se v naší farnosti ujali Václav Boček, Kamil Činátl, Pavel Duchan, Marie Karfíková, Kateřina Pokorná, Vojtěch Veselý a Eva Záluská. Pokud se chcete do synodálního procesu zapojit, můžete je oslovit. Vítáni jsou i další zájemci o role moderátorů, bude skvělé, když vzniknou další skupiny. S dotazy se můžete obracet na P. Viktora Jakoviće či na farního koordinátora procesu Kamila Činátla.


Václav Boček,jvaclav.bocek@centrum.cz,1603986898

Kamil Činátl,ekamil.cinatl@centrum.cz,1728081329

Pavel Duchan,bduchan.pavel@gmail.com,1604225875

Marie Karfíková,omajahavlanova@seznam.cz,1776200323

Kateřina Pokorná,tvlakat@email.cz,1775316036

Vojtěch Veselý,eveselyvojtech@gmail.com,1608529656

Eva Záluská,vEZaluska@seznam.cz,1776126008