SKAUTSKÉ STŘEDISKO

Gáhál

Zveme školní děti (vlčata a světlušky - 1. st. ZŠ, skauti a skautky - 2. st. ZŠ) do našich skautských oddílů. Předpokládáme, že rodiny, které mají vztah ke katolické farnosti Písek, osloví základní principy skautingu - odpovědnost (nebo vztah) k Bohu, k bližním a sám k sobě. My pak budeme rádi za děti z rodin, které tento pohled na svět sdílejí nebo s ním aspoň sympatizují.

Marie Bočková, vedoucí střediska Gáhál
tel. 605 284 449 (chlapci); 605 250 249 (děvčata)
Program skautského střediska Gáhál do prázdnin 2024

Únor – výpravy v gesci jednotlivých vedoucích, informace ev. tedy přímo u nich

Březen – středisková výprava do Hůrek (pomník TGM) 9.3.

Duben- Závod vlčat a světlušek – 20.4.

Duben – jedinečná šance se zúčastnit Píseckého rádcovského kurzu – 5.-7.4., pro zájemce od 12 do 15 let, přihlašování do 16.2.!!!, poplatek platí středisko, více info https://pirk.skauting.cz/

Květen – Výprava Bavorský národní park 25.5. - zváni jsou i rodiče, nutno mít doklad (OP či pas), nutno potvrdit účast či neúčast do 31.3.

Červen - Lodičky- skauti a skautky s největší pravděpodobností 8.6.

Letní tábor- střediskový 29.6.-13.7., vlčata+ světlušky 30.6.-7.7., oddíl Klubíčko 28.7.-3.8.
Stručné dějiny

Dějiny našeho střediska začínají v širším slova smyslu již v r. 1946. V tom toce vznikl 12. homogenní (katolický) skautský oddíl ze členů dvou bývalých homogenních oddílů zbylých po válce (8.junáckého a 12.vlčáckého). K zakládajícím členům 12.oddílu patřili později velmi proslulý filmový a televizní režiser František Filip- Bonza (první vůdce 12.oddílu), Vojta Skřivan, bratří Hrnčířové, Jirka Němec a dodnes písečákům dobře známí a Písek do posledka čas od času navštěvující nebo v něm dosud žijící Honza Písko, Karel Novotný, František Pták nebo Jirka Škoch. Nesmíme zapomenout na duchovního rádce 12.oddílu, tehdy studenta teologické fakulty, později známého a oblíbeného kněze petrina Klementa Svobodníka.

Z uvedených otců zakladatelů nás mnozí v posledních letech opustili, dnes ještě žijí František Pták a Karel Novotný (prázdniny 2022).

12.oddíl byl po zákazu Junáka po únorovém převratu r.1948 obnoven v r. 1968 (František Pták a Vojta Skřivan, prvních dvou táborů se z předúnorové dvanáctky zúčastnil ještě Jirka Němec-Číča).

Jako udržování plamínku v temnotách (v očekávání, že k obnově skautské organizace přece někdy zase musí dojít) jsme prakticky až do sametové revoluce každé letní prázdniny pořádali "puťák", tu s větší, tu s menší účastí.

A přišel listopad 1989. Ještě v prosinci toho roku proběhla ve sportovní hale velká schůze znovuzahajující činnost Junáka v Písku. Existenci 12.oddílu zde obnovili na schůzi přítomní Václav Boček (původní člen) a do Písku přistěhovalý Jenda Kodera.

S revolučním nadšením byl spojen i ohromný nával nových členů do skautské organizace. Ke snazšímu zvládání činnosti se velmi brzy původní písecké megastředisko rozdělilo na 5 menších, ve kterých se lidé ještě mohli osobně znát. Nové 2.středisko, později nazvané Oheň života, vykrystalizovalo právě kolem činovníků 12.oddílu a spřízněného 2.dívčího oddílu (vedoucí Marie Kučerová a Věrka Kálalová).

V r.1995 byla založena nová, samostatná větev 12.oddílu- Bobři a později i 2.oddílu-Ještěrky. Samotná "družina Bobrů" měla v těch letech mezi 50-60, obě dvanáctky dohromady kolem 90 členů.

Léta po přelomu letopočtu byla ve znamení dozrání zakladatelské generace Bobrů z vlčat ve skauty a jejich úspěchů ve Svojsíkově závodě. V letech 2003 a 2005 Bobři vyhráli jeho krajské kolo (v r.2003 dokonce jejich další hlídka navíc obsadila pěkné 4.místo) a měli neopakovatelnou příležitost zúčastnit se celostátního kola závodu nejprve v Brumově-Bylnici a pak v Lanškrouně. V roce 2018 vyhrála naše vlčata okresní kolo Závodu vlčat a světlušek a umístila se na krásném 3. místě v kole krajském. Světlušky ve stejném roce obsadily 2. misto v okresním kole. Snad navazujeme na úspěšnou éru.

V roce 2008, kolem rušení ORJ v Písku a nutných organizačních změn v životě píseckých skautských středisek došlo k rozdělení 2. střediska na střediska 2- původní Oheň života a nově vzniklý Gáhál. Název znamená "místo setkávání". Hlásíme se ke svým starým kořenům, v r.2009 jsme pozvali na přednášku Křesťanské akademie do Písku prvního vůdce 12.oddílu Františka Filipa. Akce měla velkou návštěvnost (plný sál) a měla -zejména díky Františkově nezdolné vitalitě- strhující a velmi zajímavý průběh.

Sídlo střediska a korespondenční adresa je Mírové náměstí 1303, Písek, kontaktní telefon 605 284 449, 605 250 249 nebo 737 087 715, mail vaclav.bocek.pl@centrum.cz. Scházíme se v klubovnách u kostela Povýšení sv.Kříže- u petrinů. Letní tábory v posledních několika letech jsme měli nejdřív u Jetětic, nyní U Hromové jedle poblíž Kluk u Písku. 3x jsme měli tábor na mezinárodní skautské základně Zellhof u Salzburku. V roce 2010 a 2018 jsme uskutečnili cestu po stopách patrona vlčat sv. Františka z Assisi v jeho rodné malebné Umbrii.

Naše středisko má program Kořeny, kterým se snažíme jak pro členy střediska a jejich rodinné příslušníky, tak pro ostatní občany Písku přispět k vytváření a udržení vlastní kulturní a duchovní identity. Od roku 2009 (někdy ve spolupráci s duchovní správou kostela Povýšení sv.Kříže) jsme zorganizovali např. představení Víti Marčíka Moravské pašije, Cesta do Betléma, Labyrint světa, Štěpána Raka a Alfréda Strejčka Hledání lásky, literárně hudební pásmo M.Částka na motivy knihy B. Marshalla Plná slávy, dramaticky-hudební pásmo Mirka Kovaříka Znamení moci, benefiční koncert Pavla Helana ve prospěch opravy střechy kostela Povýšení sv. Kříže (podíleli jsme se organizačně na dalším jeho koncertu pro válkou deptanou Ukrajinu), koncert pařížského souboru Ensemble Castelkorn Kroměřížské partitury a mnoho dalších.

V roce 2018 založila Eva Švamberková další oddíl našeho střediska ve Skalách: Oddíl si dal název Klubíčko a bylo mu přiděleno č. 10. Vzhledem k tomu, že jde o malý oddíl na vesnici, je koedukovaný.

Od sněmu v r. 2019 je vůdkyní střediska lékařka Marie Bočková. 


Každé pondělí

12. chlapecký oddíl Bobři (vlčata i skauti) v 16:30 hod., 2. dívčí oddíl Ještěrky (světlušky i skautky) v 16:30 hod. Sraz před klubovnou na Velkém náměstí.

Rádi přivítáme i dospělé, kteří by měli zájem pracovat jako vedoucí a pomáhat tak vytvářet vlastním i ostatním dětem partu a vztahy, z kterých mohou později, i jako dospělí, čerpat.


Kontakty

tel. 605 284 449 (chlapci); 605 250 249 (děvčata)

737 087 715 
Marie Bočková, vedoucí střediska Gáhál

https://www.gahal.cz/


Aktuality

Nejnovější informace o naší činnosti hledejte na stránkách farnosti Písek v sekci "Aktuality"

Tři základní principy skautingu - povinnost k Bohu, bližním a sám k sobě - interpretujeme v křesťanském duchu. Do našich oddílů pochopitelně mohou chodit - a chodí - i děti z rodin, které nepraktikují žádné konkrétní křesťanské vyznání.