SLUŽBY

Služebníci liturgie

Při liturgické slavnosti každý služebník církve i každý věřící má v rámci své funkce konat jenom to, ale i všechno to, co mu náleží z povahy věci a podle liturgických předpisů.

Sacrosanctum Concilium, čl. 28

Z ministrantského dorostu jsou v přiměřeném věku vybíráni vhodní muži, kteří jsou ustanoveni biskupem ke službě lektora a akolyty. Děkujeme těmto našim lektorům a akolytům, že na mši svatou přicházejí i mimo neděle a zasvěcené svátky, řádně připraveni a alespoň čtvrt hodiny před začátkem mše svaté.

Kontakt

Ceremonář

Mgr. Jan Nepomuk Adámek

e-mail: jan.n.adamek@quick.cz