FARNOST PÍSEK

Aktuality

Všechny aktuální události o dění z celé farnosti

1/ 23.4.2023 v 11 hod. skautská mše na Lomci- oslava svátku sv. Jiří. Účast individuální- po rodinách nebo auty po domluvě mezi zájemci- z důvodu, abychom nebyli vázáni všichni na všechny po ukončení programu na Lomci (ten asi do 12:30 hod.). V pondělí 24.4. jsou schůzky.

Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život ∙ 1 Jan 3,16

Ve spolupráci s pastoračním pastoračním střediskem naší diecéze připravujeme duchovní obnovu pro:mužeženyseniory

Zveme Vás na pobožnost křížové cesty v pátek 10.3. v klášterním kostele, kterou pro všechny připravují děti z náboženství.

Na faře...

22.02.2023
Dvě setkání misijního charakteru. Vřele doporučujeme.
Každé úterý a pátek po ranní mši v děkanském kostele,středu po mši na Hradišti, a v pátek večer od 17:30 před večerní mší v kostele Povýšení sv. Kříže