Katecheze o víře

19.09.2022

Každé utery a patek od 18:30 v Děkanském kostele

Jsme rádi, že můžeme tyto katecheze nabídnout všem, kteří chtějí prohloubit svou víru a také všem, kteří hledají odpovědi na zásadní existenciální otázky o smyslu života. Tyto katecheze jsou jedním z mnoha plodů, které synodální proces přinesl do naší farnosti. Sami farníci během synody poznali, že je potřeba  lépe poznat liturgií, prohloubit si znalosti Písma svatého, lépe se seznámit se svými kněžími i mezi sebou navzájem. Hovořilo se také o větší účasti laiků na životě farnosti. To vše a mnohem více nám mohou nabídnout setkání, která začínají již zítra, v úterý 20.09. Z tohoto důvodu zveme všechny, aby se připojili k cestě poznávání a prohloubení naší víry. Katecheze se konají každé úterý a pátek od 18:30 v Děkanském kostele.