Římskokatolická
farnost Písek

Aktuality
 


Kostely

Farní kostel Narození Panny Marie


Mše svaté

Neděle 
09:00 
17:00 (zimní čas)
18:00 (letní čas)

Pondělí až Sobota
08:00

Filiální kostel 
svatého Václava

Mše svaté

Sobota
17:00 (zimní čas)
18:00 (letní čas)

Kostel Povýšení svatého Kříže


Mše svaté

Neděle
10:30
Úterý, Čtvrtek, Pátek
18:00

Filiální kostel svatého Karla Boromejského 


Mše svaté

Středa
16:00 

Jak nám pomoci 


Dary na podporu činnosti farnosti, stavební údržbu kostelů a restaurování památek můžete poukázat na účet Římskokatolické farnosti Písek: 2762394359/0800. Pro uplatnění slevy na dani z příjmu Vám může být na požádání vystaveno potřebné potvrzení.


Rychlý kontakt

Farář

Jan Skibiński

+420 731 016 712

rkf.pisek@dicb.cz  

Farní vikář

Viktor Jaković

+420 731 305 284

rkds.pisek-svkriz@dicb.cz

Farní vikář

František Ludvík Hemala

+420 604 374 516

fhemala@seznam.cz 

Výpomocný duchovní

Maxmilián Petr Koutský

+420 777 221 739


DOPORUČUJEME

Pro děti a mládež 

Křesťanská mateřská školka

Je státní mateřskou školu, která je administrativní součástí ZŠ J.K. Tyla v Písku. Přijímáme děti z věřících rodin i z rodin bez vyznání, které mají zájem o výchovu na základě křesťanských zásad.

Skautské středisko Gáhál

Dějiny našeho střediska začínají v širším slova smyslu již v r. 1946. V tom roce vznikl 12. homogenní (katolický) skautský oddíl ze členů dvou předválečných oddílů - 8. junáckého a 12. vlčáckého.Římskokatolická farnost Písek